رستوران های چین

رستوران های چین

رستوران های چین رستوران تخم مرغی چین این رستوران عجیب تخم مرغی که نام اصلی آن “لذت” است، در چین واقع شده و مساحت آن 600 متر مربع می باشد.در داخل رستوران اتاقکهایی به شکل تخم مرغ وجود داشته که

رستوران کوانجو پکن چین

رستوران کوانجو پکن چین کباب اردک تخصص چینیها است و هیچ گردشگری بدون کباب اردک چین را ترک نمی کند.اگرچه گوشت کباب اردک در تمام رستورانهای چینی دنیا قابل دسترسی است اما به جرات می توان گفت که هیچ کدام