رستورانهای کیش

رستورانهای معروف کیش

رستورانهای معروف کیش   رستوران پایاب در کیش   رستوران پایاب کیش که در کنار مجموعه ورزشی المپیک قرار دارد ، قسمتی از مجموعه تاریخی پایاب کیش است که به عنوان جاذبه گردشگری جزیره مورد توجه توریستان تور کیش می باشد. رستوران